Nos Chirashissushi paris

Chirashi saumon (10 pièces)

11,00Ajouter au panier

sushi paris

Chirashi thon (10 pièces)

13,00Ajouter au panier

sushi paris

Chirashi Mixte (10 pièces)

12,00Ajouter au panier